Contact


RITEH waterbike team

Sveučilište u Rijeci

Tehnički fakultet

Vukovarska 58

51000 Rijeka

Hrvatska

 

Kontakt:

ritehwaterbike@gmail.com